Upozornění

Upozorňujeme, že veškeré produkty na těchto stránkách jsou z pohledu české legislativy doplňky stravy nikoliv léky. Informace ve článcích na tomto webu či na našich sociálních sítích a informace získané přes emailovou či telefonickou komunikaci jsou  pouze moje dlouholeté osobní zkušenosti a znalosti. Nejsem lékař, a tak konzultace se mnou nenahrazuje stanovení lékařské diagnózy, nenahrazuje odbornou lékařskou péči ani lékařskou léčbu. Je pouze na vaší svobodné vůli, zda se budete informacemi zde získanými řídit či nikoliv.

V souladu s § 2896 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku si vás dovoluji varovat před možným nebezpečím, které by mohlo vzniknout nevhodným užitím poskytnutých informací. Žádáme Vás, abyste již při případných prvních příznacích zdravotních obtíží neprodleně vyhledali lékařské ošetření a poradili se o vhodnosti daného postupu ve Vašem aktuálním stavu.

Používáním těchto stránek dáváte najevo svůj souhlas s tímto upozorněním.